Välineitä digitaitojen opettamiseen ja oppimiseen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena oli auttaa opettajia löytämään omaan opetukseensa sopivia digitaalisia ja mobiileja sovelluksia, jotka antavat lisäarvoa oppiaineen oppimiseen ja kehittävät samalla kansalaisopistojen koulutuksiin osallistuvien kansalaisten digitaalisia kansalaistaitoja.

Kohderyhmä:
Koulutus oli tarkoitettu kansalaisopistojen opettajille, jotka ovat suhteellisen vasta-alkajia sosiaalisen median opetuskäytössä.

Toteutus:
Koulutus muodostui verkossa toteutettavasta webinaariosasta (6 x 2 tuntia) ja 1-2 lähipäivästä.

 Webinaareissa käsiteltiin sosiaalisen median opetus- ja ohjauskäytön perusteita, tutustutaan erilaisiin sovelluksiin sekä esitellään kansalaisopistojen hyviä käytänteitä eri oppiaineissa käytetyistä digitaalisen ja mobiilioppimisen ratkaisuista.

Lähipäivissä harjoiteltiin omaan oppiaineeseen sopivia sovelluksia. Lähipäivissä harjoiteltavat sovellukset valitiin osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Yhteiset webinaaripäivät olivat  klo 13-15 seuraavasti.
ti 19.9.2017
ti 10.10.2017
ma 23.10.2017
ke 8.11.2017
ma 27.11.2017
to 7.12.2017

Alueelliset lähipäivät
Alueelliset lähipäivät olivat klo 10-16:

Wellamo-opisto:  6.10.2017. Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
Seinäjoen kansalaisopisto: 29.9. ja 17.11.2017. Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki
Iloa oppia -verkosto: 24.11.2017. Turun suomenkielinen työväenopisto, Kaskenkatu 5, 20700 Turku

Koulutuksesta oli mahdollisuus saada osaamismerkki.